ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2
สินค้า OTOP


สินค้า OTOP161101C74

ผลิตภัณฑ์ ขนมหม้อแกง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ขนมหม้อแกง
สถานที่จำหน่าย กลุ่มถนอมอาหาร
99/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ. ลพบุรี

161100254701-52-74

ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเทศบาลหนองม่วง
15/1 หมู่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

cats

ผลิตภัณฑ์ มะม่วงดอง,เชื้อมะม่วง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มะม่วงดอง,เชื้อมะม่วง
สถานที่จำหน่าย กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางเกษตร
21/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

161101-CA001

ผลิตภัณฑ์ หน่อไม้ต้มใบหญ้านางอบแห้ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หน่อไม้ต้มใบหญ้านางอบแห้ง
สถานที่จำหน่าย สตรีสหกรณ์หนองม่วง
69/1 หมู่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15240
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com