ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2
การท่องเที่ยว


สถานที่ท่องเที่ยว


รูป รายละเอียด

161101A81
วัดถ้ำสันติสุข
ภายในจะมีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่าสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บนภูเขามีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย
วัดเขาวงหนองม่วง
วัดเขาวงหนองม่วง
ตั้งอยู่เชิงเขา พื้นที่โดยรอบบริเวณวัดจะปรากฎข้าวสารกลายเป็นหินโดยรอบ บนภูเขาผนังถ้ำจะปรากฏข้าวสารหิน ชื่อถ้ำแมโฟสฬ
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com